Euskal gatazka armatuaren historia hezkuntzako edukietan: azterketa diskurtsibo bat