Komunikabideak eta
talde nortasunak

Globalizazio garaian talde nortasunak ez dira desagertzen ari, eraldatzen baizik. Horien eraikuntzaren eta komunikabideen arteko loturak aztertzen ari gara aspalditxotik. Azterketa honen jomugan ditugu, batetik, Europako nazio nortasun zaharrak, bereziki euskal nortasuna. Bestetik, jendarte gero eta konlexuagoan birsortzen diren talde nortasunak, bestetik. Honek kulturaniztasunaren auzira ere garamatza, gero eta gehiago.

Ildo honen ikerkuntzarako, maila teorikoko gogoetez gain (bereziki irakaskuntza iharduerekin lotzen direnak), kasu ikerketak ditugu aztergai, hala nola kirola eta zinema nazio nortasunaren eraikuntzarako bide gisa.