Hizkuntza gutxituak komunikazio espazio nazionalen aldaketen aurrean