Kulturaren eragina hizkuntzaren biziberritzean. Behin-behineko ondorio batzuk.