Nolako Ikus-entzunezko hedabideak behar ditugu estaturik gabeko herrietan?