Semiotika eta masa-komunikazioa. Panorama europarra