Students’ language use: Reflections and proposals [Ikasleen hizkuntza-erabilera: gogoetak eta proposamenak]