Tokanoka tribua. Eskoriatzako gazteak eta hitanoa: uste, balore eta jarrerak