Tokanoka tribua.: Eskoriatzako gazteak eta hitanoa : uste balore eta jarrerak