Memoria, diskurtsoa eta identitatearen eraikuntzak (tesiko kapituluaren idazketa)