Tendencias en comunicación. Cultura digital y poder. Zallo Elgezabal, Ramón (2016). Barcelona: Gedisa