Euskararen Presentzia Informazio Eta Komunikazio Teknologien Eremuan-Adituen Iritzi, Proiektu Eta Euskarazko Produktuen Azterketa