Kultura Eta Nazio Nortasunaren Eraikuntza: Musikagintzaren Kasua