Euskarazko komunikabideen irismena neurtzeko sistema baten proposamena