Gorputza, egiletasuna eta generoa euskal kultur sorkuntzan