Kulturaren egoerari buruzko biurteko txostenerako 5 lan egitea